SHL Akademija

Vaš Web pretraživač mora imati omogućene "kolačiće"

Da li ste ovdje prvi put?

Prijavite se na platformu za online učenje koristeći pristupne podatke koje ste dobili od osoblja SHL Akademije. Prijavom na platformu pristupate onim kursevima na koje ste upisani u skladu sa dinamikom aktivnosti SHL Akademije, odnosno vašim ispunjavanjem
obaveza na ranijim kursevima.

Prijavite se na platformu za pohađanje online seminara koristeći pristupne podatke koje ste dobili od SHL koordinatora. Prijavom na platformu pristupate onim seminarima na koje ste primljeni/upisani u skladu sa procesom odabira učesnika SHL seminara.

Prijavite se na platformu koristeći pristupne podatke koje ste dobili od SHL koordinatora ili vašh profesora kako biste učestvovali u online razmjeni učenika. Prijavom na platformu pristupate onim seminarima koji su namijenjeni vašoj grupi sa razmjene.

Svi sadržaji koji se nalaze na ovoj platformi su namijenjeni samo za internu upotrebu u toku obrazovnih aktivnosti Fondacije Schüler Helfen Leben i nije dozvoljeno njihovo dijeljenje sa trećim licima bez pismene saglasnosti osoblja Fondacije SHL.